Türk Çelik Sektörünün Genel Görünümü

Türkiye, 2004 yılında 20,5 milyon ton üretim ile dünya çelik üretiminin %1,9 kadarını gerçekleştirirken; 2015 yılını ise 31,5 milyon ton ile dünya çelik üretiminin %2,0'ını gerçekleştirerek, Avrupa'nın en büyük ikinci ve dünyanın onuncu en büyük çelik üreticisi olarak tamamlamıştır.

EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKELER

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE GENELİ DEMİR ÇELİK İHRACATI 2015 0CAK-ARALIK (MİKTAR BİN TON)

 

 

 

Türkiye, 2004 yılında 20,5 milyon ton üretim ile dünya çelik üretiminin %1,9 kadarını gerçekleştirirken; 2015 yılını ise 31,5 milyon ton ile dünya çelik üretiminin %2,0'ını gerçekleştirerek, Avrupa'nın en büyük ikinci ve dünyanın onuncu en büyük çelik üreticisi olarak tamamlamıştır.

Ülkemiz son yıllarda dünya çelik sektöründeki durgunluktan etkilenmesine rağmen; 2015'te dünyanın en büyük onuncu ihracatçısı olmuştur. Türkiye çelik ihracatı miktar ve değer bazında değerlendirildiğinde, 2015 yılında bir önceki yıla oranla düşüşler yaşandığı görülmektedir. 2014 yılında ulaşılan 13,2 milyar dolar ve 17,5 milyon ton ihracata karşılık; 2015 yılında değerde %25,1 oranında azalış ile 9,9 milyar dolar ve miktarda %7,9 oranında azalış ile 16,1 milyon ton ihracat gerçekleşmiştir.

İhracatımız 2014 yılında olduğu gibi, 2015 yılında yine ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, Avrupa Birliği, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılmıştır. Orta Doğu ülkelerine ihracatımız, değerde %31,4 azalış göstererek 2,8 milyar dolar ve miktarda %14,0 düşüş göstererek 5,3 milyon ton seviyelerine gerilemiş; fakat önceki yıllarda olduğu gibi en çok ihracat yapılan bölge olma özelliğini korumuştur. İhracatımızda ikinci sırada gelen Avrupa Birliği'ne ihracatımız da Orta Doğu ülkeleri gibi düşüş göstererek, değerde %19,9 azalışla 2,1 milyar dolar ve miktarda %0,5 azalışla yaklaşık 2,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatımızda üçüncü sırada bulunan Kuzey Amerika'ya olan ihracatımız, önceki yıla oranla değerde %27,7 azalış göstererek 1,3 milyar dolar ve miktarda %9,3 azalış ile yaklaşık 2,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı ihracatımızda dördüncü sırada bulunan Kuzey Afrika ülkelerine ihracatımızda tonaj olarak artış yaşansa da değerde düşüşler gözlenmiştir. 2015 yılında bu bölgeye olan ihracatımız, değerde %7,3 azalışla yaklaşık 1,2 milyar dolar; buna karşılık miktarda %23,5 artışla 2,3 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Bu bölgeleri izleyen Latin Amerika'ya olan ihracatımız ise değerde %39,6 azalışla yaklaşık 568 milyon dolar ve miktarda %23,2 azalışla 1,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Ülke Gruplarına Göre 2015 Yılı Türkiye Çelik İhracatı  

 

 

 

 

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise 2015 yılında miktar bakımından en çok çelik ihracatı gerçekleştirilen ülkeler ve ihracatımızdaki miktar payları sırasıyla %14,7 ile ABD, %9,0 ile Birleşik Arap Emirlikleri, %8,6 ile Irak, %7,8 ile Mısır ve %5,1 ile İsrail olmuştur.

2015 yılı ihracatımızda ilk sırada yer alan ABD'ye en çok ihraç ettiğimiz çelik ürünleri sırasıyla; 1,4 milyon tonla inşaat çeliği, 287 bin tonla dikişli boru, 286 bin tonla  yassı sıcak ve 217 bin tonla filmaşin olmuştur.

Çelik ihracatımızda ikinci sırayı alan Birleşik Arap Emirlikleri'ne en çok ihraç ettiğimiz ürünler sırasıyla 1,3 milyon tonla inşaat çeliği, 94 bin tonla profil, 11 bin tonla dikişli boru, 8 bin tonla diğer çubuk olmuştur.

İhracatımızda üçüncü sırayı alan Irak'a en çok ihraç ettiğimiz ürünler sırasıyla 608 bin tonla inşaat çeliği, 311 bin tonla dikişli boru, 121 bin tonla inşaat aksamı, 103 bin tonla  profil olmuştur.

En çok ihracat yaptığımız dördüncü ülke olan Mısır'a en çok ihraç edilen çelik ürünleri, 843 bin tonla inşaat çeliği, 115 bin ton profil, 78 bin tonla dikişli boru, 74 bin tonla  filmaşin olmuştur.

Çelik ürünlerinin en çok ihracatının yapıldığı beşinci ülke İsrail olmuştur. Bu ülkeye yaptığımız 2015 yılı ihracatında, miktarda 464 bin ton olan inşaat çeliği ihracatı birinci sırada yer alırken, filmaşin 168 bin tonla ikinci, dikişli boru 53 bin tonla üçüncü, profil 44 bin tonla dördüncü sırada yer almıştır.  

ÜRÜNLERE GÖRE 2014-2015 YILI TÜRKİYE ÇELİK İHRACATI (BİN TON)

 

2015 yılında, uzun mamuller 4,7 milyar dolar ve yaklaşık 10,3 milyon tonla, önceki yıllarda olduğu gibi en fazla ihraç edilen ürün grubu olmuştur. Söz konusu ürün grubunu sırasıyla, 1,5 milyar dolar ve 2,5 milyon tonla yassı çelik ürünleri, 1,4 milyar dolar ve 1,9 milyon tonla boru, 184 milyon dolar ve 306 bin tonla kütük ve slab mamulleri izlemiştir.

 

   

ÇELİK ÜRÜNLERİ ALT ANA GRUP DEĞERLENDİRMELERİ

Geçtiğimiz yıla oranla düşüşler görülse de 2015 yılında da en çok ihraç ettiğimiz ürün 7,2 milyon ton ve 3 milyar dolar ile inşaat çeliği olurken; bu ürünü 1,9 milyon ton ve 1,4 milyar dolar ile boru, 1,7 milyon ton ve 758 milyon dolar ile yassı sıcak, 1,5 milyon ton ve 805 milyon dolar ile profil ve 778 bin ton ve 337 milyon dolar ile filmaşin izlemektedir.

YARI MAMULLER

KÜTÜK

2015 yılında kütük ihracatımızda düşüşler olduğu görülmektedir. 2015 yılı kütük ihracatımız miktarda %46 düşüşle 306 bin tona gerilerken, değerde %50,8 düşüşle 184 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

 

UZUN MAMULLER

İNŞAAT ÇELİĞİ

Türkiye'nin dünya pazarlarında lider konumda olduğu en önemli ihraç ürünlerinden olan inşaat çeliği ihracatında bir önceki yıla oranla düşüşler olduğu görülse de halen en çok ihraç ettiğimiz ürün olmayı açık ara farkla sürdürmektedir. 2015 yılı verilerine göre inşaat çeliği ihracatımız miktarda %6,6 düşüşle 7,2 milyon tona gerilerken, değerde %29,7 düşüşle 3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

 

FİLMAŞİN

2015 yılında filmaşin ihracatımız geçen yıla oranla miktarda %17,6 oranında azalışla 778 bin ton ve değerde %39,4 azalışla 337 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

PROFİL

Profil ihracatımız 2015 yılında miktarda %12,3 oranında azalışla 1,5 milyon tona ulaşırken, değerde %31,7 azalışla yaklaşık 805 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

YASSI MAMULLER

2015 yılı yassı mamuller ihracatımızda Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine olan ihracatımızdaki artışlar, buna karşın Kuzey Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine olan ihracatımızdaki düşüşler dikkat çekmektedir. Bu ürün grubunda 2015 yılında ihracatımız, Avrupa Birliği ülkelerine miktarda 952 bin ton ve değerde 565 milyon dolar, Kuzey Amerika ülkelerine miktarda 384 bin ton ve değerde 188 milyon dolar ve Kuzey Afrika ülkelerine 380 bin ton ve değerde 210 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Sıcak Hadde Yassı Mamuller

2015 yılında sıcak yassı ihracatımız, bir önceki yıla oranla miktarda %2,3 artarak 1,7 milyon tona ulaşırken, değerde %25,5 oranında azalış göstererek yaklaşık 758 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Soğuk Hadde Yassı Mamuller

Soğuk yassı ihracatımız 2015 yılında miktarda %3,3 azalışla 169 bin ton ve değerde %26,9 azalışla 95 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Kaplanmış Yassı Mamuller

2015 yılında yassı kaplama ürünü ihracatımız bir önceki yıla oranla miktarda %16,3 düşüşle 391 bin ton seviyelerine gerilerken, değerde %30,9 oranında düşüşle 303 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

BORU MAMULLERİ

2015 yılı %97'si dikişli borudan oluşan boru ihracatımız miktarda %5,2 azalışla 1,9 milyon tona düşerken, değerde %20,9 oranında düşüşle 1,4 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

 

  

Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği'nden alıntıdır.

Link: http://www.cib.org.tr/tr/istatistikler-turk-celik-sektorunun-genel-gorunumu.html#.V7MdkKcg2Hg.email

Etiketler: celik, sektor